170807

oavsett hur mycket tid man får med en person så är det aldrig tillräckligt. 
 
He Only Takes The Best  Rest In Peace<3 May The Souls Of The Faithful Departed Through The Mercy Of God Rest In Peace Amen<3

Kommentera här: